Naast de zwangerschapsuitkering (WAZO) zijn er verschillende mogelijkheden om als ouder(s) betaald en onbetaald verlof op te nemen. Omdat er recent (2-2023) weer een wetswijziging met betrekking tot het ouderschapsverlof is ingevoerd, zetten wij hier de mogelijkheden op een rij.

GEBOORTEVERLOF
Uw werknemer informeert u vooraf, of in ieder geval zo snel mogelijk na de geboorte van het kindje, dat gebruik wordt gemaakt van “geboorteverlof”.
Wie: partner
Duur: 1 x het aantal arbeidsuren per week
Opname: binnen 4 weken na de geboorte en in overleg met de werkgever
Salaris: 100% doorbetaald, voor rekening van de werkgever.

AANVULLEND GEBOORTEVERLOF
Als de partner van uw werknemer onlangs is bevallen, kan deze werknemer gebruik maken van “aanvullend geboorteverlof”. De betrokken werknemer dient u 4 weken voordat hij het verlof wenst op te nemen in kennis te stellen hoe en wanneer hij het verlof wenst op te nemen.
Wie: partner
Duur: 5 x het aantal arbeidsuren per week
Opname: binnen 6 maanden na de geboorte en in overleg met de werkgever.
Salaris: 70% Als werkgever kunt u, namens de werknemer, een uitkering aanvragen bij het UWV waarna deze instantie ook 70% van het salaris zal vergoeden.

OUDERSCHAPSVERLOF
Ouders hebben recht op 26 weken ouderschapsverlof en vanaf 2 augustus zal de wet ingaan die bepaalt dat 9 weken van de in totaal 26 weken BETAALD ouderschapsverlof betreft en 17 weken ONBETAALD.  De betrokken werknemer dient u  2 maanden voor de start van dit verlof (schriftelijk)  in kennis te stellen en geeft ook aan hoe het ouderschapsverlof wordt opgenomen. U mag het verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren maar, indien het verlof ernstig schadelijk is voor het bedrijf, mag u de door de werknemer gewenste verdeling van de uren wel weigeren. In dat geval kunt u met de werknemer een andere verdeling overleggen.

Betaald ouderschapsverlof
Wie: beide ouders
Duur: 9 x het aantal arbeidsuren per week
Opname: binnen 1 jaar na de geboorte en in overleg met de werkgever
Salaris: 70%. Als werkgever kunt u vanaf 2 augustus de aanvragen bij het UWV indienen voor een uitkering van 70% voor de werknemer die van deze regeling gebruik maakt

Onbetaald ouderschapsverlof
Wie: beide ouders
Duur: 17 x het aantal arbeidsuren per week
Opname: totdat het kindje 8 jaar wordt en in overleg met de werkgever
Salaris: nihil